Hạt giống cải bẹ vàng A1

10.000

 • Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt, độ đồng đều cao, chậm trổ bông, không phân nhánh, cây cao lớn, lá màu xanh nhạt, có vị hăng nồng.
 • Thời vụ trồng: Quanh năm, chính vụ Đông Xuân.
 • Thời gian thu hoạch: Sau 25-30 ngày trồng
 • Khoảng cách trồng: Hàng 20cm, cây trên hàng 25cm hoặc sạ thẳng ngoài đồng và lên líp khi mưa.
 • Lượng giống cần thiết: sạ 300-500g/1000m². Cấy 70-80g/1000m²
 • Tiêu chuẩn cơ sở: TCVN 3240-79
 • Ẩm độ (Hum): ≤ 10 %
 • Độ sạch (Pur): ≥ 98 %
 • Tỉ lệ nảy mầm (Germ): ≥ 80 %
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Quy cách: 20 gram ( Côgn ty có đầy đủ các quy cách đóng gói)