Hạt giống cải bẹ dưa

12.000

 • Đặc tính giống cải tòa sại: Kháng bệnh rất tốt, độ đồng đều cao, chậm trổ bông, không phân nhánh, lá màu xanh trung bình, phiến lá ngắn, bẹ to, bắp to và cuộn chặt
 • Thời vụ trồng: Quanh năm, chính vụ Đông  – Xuân
 • Thời gian thu hoạch: Sau 30-35 ngày sau trồng
 • Khoảnh cách trồng: 30 x 30 cm (tùy từng vùng miền)
 • Lượng giống cần thiết: 150-200g/1000m²
 • Tiêu chuẩn cơ sở: TCVN 3240-79
 • Ẩm độ (Hum): ≤ 10 %
 • Độ sạch (Pur): ≥ 98 %
 • Tỉ lệ nảy mầm (Germ): ≥ 85 %
 • Xuất xứ: Newzealand
 • Quy cách: 20 gram