Hạt giống cải bẹ xanh

10.000

 • Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt, độ đồng đều cao, chậm trổ bông, không phân nhánh, cây cao lớn, lá lớn màu xanh nhạt, có vị hang nồng
 • Thời vụ trồng: Quanh năm, chính vụ Đông Xuân
 • Thời gian thu hoạch: sau 25-30 ngày trồng
 • Khoảng cách trồng: hàng 20cm, cây trên hàng 25cm, hoặc sạ thẳng ngoài đồng và lên líp khi mưa.
 • Lượng giống cần thiết: Sạ 300-500g/1000m². Cấy 70-80g/1000m²
 • Tiêu chuẩn cơ sở: TCVN 3240-79
 • Ẩm độ (Hum): ≤ 10 %
 • Độ sạch (Pur): ≥ 98 %
 • Tỉ lệ nảy mầm (Germ): ≥ 80 %
 • Xuất xứ: New Zealand
 • Quy cách 20 gram