Hạt giống cải bó xôi F1 chịu lạnh PD513

15.000

MÔ TẢ:

  • Đặc tính giống: Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, độ đồng đều cao, lá tròn dài, mép lá trơn, không có khía, màu xanh trung bình, ăn ngon mềm
  • Thời gian thu hoạch: Sau 38-45 ngày sau gieo
  • Thời vụ trồng: Quanh năm, trừ những tháng nóng trên 33 ℃
  • Lượng giống gieo trồng 1,2-1,5 Kg/1000m²
  • Tiêu chuẩn cơ sở: TCVN 3240-79
  • Ẩm độ (Hum): < 10 %
  • Độ sạch (Pur): > 98 %
  • Tỉ lệ nảy mầm (Germ): > 80 %
  • Quy Cách: 20 gram