Hạt giống rau dền đỏ (Lá tròn)

10.000

 • Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt, là có viền xoắn, màu đỏ, thân mềm, cây cao 20-25cm
 • Thời vụ trồng: Quanh năm
 • Thời gian thu hoạch: Sau 25-35 ngày gieo
 • Khoảng cách trồng: hàng 10cm x cây 10cm
 • Lượng giống cần thiết: Sạ 200-300g/1000m². cấy 70-100g/1000m²
 • Tiêu chuẩn cơ sở: 22-2014-PDS
 • Ẩm độ (Hum): ≤ 10 %
 • Độ sạch (Pur): ≥ 98 %
 • Tỉ lệ nảy mầm (Germ): ≥ 80 %
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Quy cách: 20 gram