Hạt giống cải bẹ mào gà

10.000

 • Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt, độ đồng đều cao, chậm trổ bông, không phân nhánh, cây cao lớn, lá màu xanh nhạt.
 • Thời vụ trồng: Quanh năm, chính vụ Đông Xuân
 • Thời gian thu hoạch: Sau 30-35 ngày gieo
 • Khoáng cách trồng: Hàng 20cm,cây trên hàng 25cm, hoặc sạ thẳng ngoài đồng và lên líp khi mưa.
 • Lượng giống cần thiết: Sạ 2,5-3kg/Ha
 • Tiêu chuẩn cơ sở: TCVN 3240-79
 • Ẩm độ (Hum): ≤ 10 %
 • Độ sạch (Pur): ≥ 98 %
 • Tỉ lệ nảy mầm (Germ): ≥ 85 %
 • Xuất xứ: New Zealand
 • Quy cách: 20 gram