Hạt giống bí xanh lai F1 – LINDA210

120.000

 • Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt, sai trái, trái dài (55-70 cm), ruột xanh. Trọng lượng trung bình từ 1,5 – 2,0 kg.
 • Thời vụ trồng: Quanh năm, chính vụ Thu Đông – Đông Xuân.
 • Thời gian thu hoạch: 65 – 75 ngày sau trồng.
 • Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 85-90cm, cây cách cây 50 × 50 cm.
 • Lượng giống cần thiết: Trồng bò: 10 – 15g/360 m² – Trồng giàn: 20 – 25g/360 m²
 • Tiêu chuẩn cơ sở: 17-2019-PDS
 • Ẩm độ (Hum): ≤ 10 %
 • Độ sạch (Pur): ≥ 98 %
 • Tỉ lệ nảy mầm (Germ): ≥ 85 %
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Quy cách: 10 gram tầm khoảng trên 500 hạt