Hạt giống Cà rốt PD789

10.000

  • Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt, năng suất cao, độ đồng đều củ cao, không rỗng ruột, chậm trổ bông, củ suông dài 18 – 22cm, đường kính 3 – 4,5cm
  • Thời vụ trồng: Quanh năm, chính vụ Đông Xuân
  • Thời gian thu hoạch trung bình: Sau 100 ngày tùy theo thời vụ
  • Khoảng cách trồng: Hàng 20 × cây 10cm
  • Lượng giống cần thiết: 8 – 12kg/ha
  • Thông số sản phẩm
  • Tiêu chuẩn cơ sở: 10TCVN 320-2003
  • Độ ẩm: ≤ 10%
  • Độ sạch: ≥ 98%
  • Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 75 %