Hạt giống bí siêu nụ

75.000

Đặc điểm: Hạt giống bí siêu nụ f1 là giống ngắn ngày, Sau 20 ngày xuống giống sẽ bắt đầu cho thu hoạch bông, thu hoạch kéo dài 20 ngày rồi ngừng ngắt bông có thể thu hoạch quả lớn thương phẩm.

Năng suất thu bông đạt 800g – 1kg/ cây, từ khi gieo đến khi thu hoạch bông là 30 ngày, từ khi gieo tới khu thu hoạch quả lớn 1kg thì mất 60 – 65 ngày. Quả trưởng thành với thịt quả dày, vị dẻo ngọt, ăn rất ngon, chất lượng cực tốt.

Khoảng cách gieo trồng thích hợp 50cm x 500cm (trồng hàng đôi). Lượng hạt cần cho 1000m2: 200g (60g-80g/360m2).

Quy cách: gói 5 gram

Hết hàng