Hạt giống hoa Anh Thảo Nhiều Màu

20.000

Xuất xứ: Hà Lan
– Cây phù hợp điều kiện nhiệt đới, dành cho trồng chậu, trồng thảm.
– Hoa cánh kép, cánh hoa lớn, có nhiều màu rực rỡ. Cây cao 25-30 cm.
– Gieo hạt trên mặt, nẩy mầm sau 1 – 2 tuần. Trồng trên vườn sau 4, 5 tuần khi cây cao 15cm.
– Cây ra hoa sau khi trồng 90-100 ngày.

Quy cách:

Cyclamen Persicum F1 Mixed 5 HẠT