Hạt giống bầu sao trái ngắn PD566

13.000

  • Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt, sai trái, trái dài 25-30cm, da xanh có đốm trắng, trọng lượng bình quân 0.7-1.5kg, khả năng phân nhánh mạnh nên năng suất cao.
  • Thời vụ trồng: Quanh năm
  • Thời gian thu hoạch: Sau 47-55 ngày sau gieo.
  • Khoảng cách trồng: Hàng đôi 4-5m x dây 0,8-1m
  • Lượng giống cần thiết: 60-80g/1000 mét vuông
  • Quy cách 10 hạt